In het kader van : “benut je talenten” vertellen we over de werkzaamheden waar Angelic Bloemberg ook voor wordt ingezet:

Hoe zet je Loopbaanmanagement, outplacementprojecten of vakmatige ontwikkeling goed op de kaart in uw organisatie of beroepsgroep? Dat vraagt om planmatige en actieve communicatie met de doelgroep, vanuit een brede kennis over Employability. Bloemberg ontwikkelt voor uw organisatie een voorlichtingsprogramma op maat en voert desgewenst de regie over activiteiten en e-communicatie. In de rol van ‘centrale vraagbaak’ kan Bloemberg de reacties vanuit uw doelgroep snel beantwoorden. Zo’n externe, neutrale tussenpersoon tussen uw organisatie en uw doelgroep kan drempelverlagend werken en belangrijke signalen snel naar u doorleiden (informatie-analyse)

Noloc                                                                                                                                                                                                                                                                           
Als verenigingscoördinator ondersteund en adviseert Angelic Bloemberg, operationeel en beleidsmatig het dagelijks bestuur . Ze geeft presentaties door het hele land, organiseer kaderdagen en maak onderdeel uit van het Loopbaancongres. In de praktijk betekend dat dagelijks voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van projecten, waarbij social media, nieuwsbrief, website beheer en ledencontact een grote rol spelen. De “Spin in het web” voor de beroepsvereniging Noloc.

 

Open Universiteit                                                                                                                                                                                                                                                
Werving, ondersteuning  en de exploitatie van de Master Loopbaanmanagement (PR& Marketing o.a. social media, voorlichting geven, communicatieplan vorm geven en studenten te woord staan)