Training Ontwikkeladvies aan leidinggevenden
Wil je gebruik maken van de training voor leidinggevenden Ontwikkeladvies?
Lees hieronder de meeste gestelde vragen:

Wat houdt de training voor leidinggevenden in?
Antwoord: De training voor leidinggevenden heeft als doel dat leidinggevenden beseffen dat
het zowel voor de leidinggevende als voor de werknemer van belang is dat de werknemer de
regie van zijn loopbaan in eigen handen neemt. Hierbij wordt de leidinggevende beter
toegerust om het gesprek met de werknemer aan te gaan over de ontwikkeling van diens
loopbaan op lange termijn.

Punten die aan de orde komen zijn:
 Bewustwording van het eigenbelang voor mij als leidinggevende en mijn organisatie bij
het ondersteunen van de werkende in zijn deelname aan een ontwikkeladviestraject.
 De bedoeling en vorm van een ontwikkeladvies aan werkenden. Welke onderwerpen
komen daarin aan bod?
 Welke mogelijkheden er voor de werkende zijn voor een vervolgtraject zoals het
uitvoeren van een ontwikkelplan en de manier waarop ik als leidinggevende de
werkende kan informeren en faciliteren.
 Kennis over algemene belemmeringen die werkenden kunnen hebben of ervaren en hoe
hier mee om te gaan.
 Inzicht in mijn eigen belemmeringen, die een eventueel vervolgtraject in de weg
kunnen zitten, en hoe deze mogelijk op te lossen.
 Kennis over de ontwikkelingen binnen de branche/arbeidsmarkt.
 Gesprekstechnieken en –vaardigheden.

Betreft het hier leidinggevenden van deelnemers aan een Ontwikkeladvies?
Antwoord: Nee. Het is niet noodzakelijk dat er ook daadwerkelijk een ontwikkeladviestraject
gevolgd wordt door een medewerker van de leidinggevende. De training voor leidinggevenden
komt voor subsidie in aanmerking als het leidinggevenden betreft die verantwoordelijk zijn
voor het voeren van personeels- en functioneringsgesprekken met medewerkers die behoren
tot de doelgroep van de regeling. Ook de leeftijd van de leidinggevende is hierbij niet van
belang.

Hoeveel uur moet een Training Ontwikkeladvies Leidinggevenden duren?
Antwoord: Minimaal 3 uur. Dit mag in zowel één als in meerdere sessies gedaan worden.