Welke trainingen geeft Bloemberg ?

Vakinhoudelijke trainingen:

Dit zijn trainingen waarin met name inhoudelijke kennis wordt overgebracht, al dan niet met een afwisselend programma met interactieve opdrachten. Deze trainingen vragen van de trainer om didactische vaardigheden en om gedegen vakkennis. Door de duidelijke structuur in het programma van vakinhoudelijke trainingen blijft de onderlinge dynamiek tussen de deelnemers doorgaans onder de mat.

Reactie van deelnemer: "Compliment, zoals jij iedereen meeneemt in je verhaal met een lach, puurheid en energie."

 

Vaardigheidstrainingen:

Het gaat om het aanleren van vaardigheden en het intrainen van nieuw gedrag. Daarmee wordt de inhoud van de training meteen persoonlijk, ook al gaat de training over hoe je doet en niet over wie je bént. Van de trainer wordt bij dit type trainingen niet alleen zeer gedegen vakmanschap gevraagd, maar ook inzicht in (diepe) persoonlijke veranderingsprocessen. Bij vaardigheidstrainingen is, net als bij vakinhoudelijke trainingen, sprake van een duidelijke programmastructuur. Van de trainer wordt hier stevig trainersvakmanschap verwacht, zowel in het doelgericht sturing geven aan het leerproces als in het creëren van contact en verbinding. Het programma en interventies sluiten aan bij de persoonlijke leerdoelen van je deelnemers.

 

Persoonlijke effectiviteit:

Voor een zichtbare en blijvende gedragsverandering in de praktijk is het nodig om ook de belemmeringen te onderzoeken die de verandering in de weg staan en op zoek te gaan naar hulpbronnen voor de transformatie. Daarmee worden het mentale, emotionele, fysieke en zingevingsniveau toegevoegd aan het gedrag- en omgevingsniveau. Doordat de deelnemers zich persoonlijk op een wezenlijk niveau openen, ontmoeten ze zichzelf en elkaar intenser, waardoor ook de groepsdynamiek intenser wordt... ter voorkoming van burn-out- en om zelfvertrouwen te realiseren.
Een voorbeeld is de 360 graden feedback training.